Kotisivut

Sosiaalinen media on keskeinen markkinointiviestinnän kanava, jonka kautta yrityksesi voi kertoa tarinaansa ja rakentaa brändiään. Lopulta kuitenkin varsinainen liiketoiminta syntyy yleensä verkkosivujen kautta. Verkkosivut ovat edelleen se paikka, jossa asiakkaat tutustuvat yritykseesi lähemmin ja jossa ostopäätökset syntyvät, ja yhä useammin myös toteutuvat verkkokaupan kautta. Verkkosivujen tehtävä on ottaa vastaan sosiaalisen median, hakukoneiden ja muiden kanavien kautta sinne löytäneet kävijät, saada heidät tuntemaan olonsa tervetulleeksi, tarjota kiinnostavaa tietoa selkeässä ja viihdyttävässä muodossa. Toimiva verkkosivu poistaa esteet potentiaalisen asiakkaan ostopolulta ja saa hänet ottamaan yhteyttä tai astumaan suoraan verkkokauppaasi. Me teemme toimivia verkkosivuja.

Toteutamme www-sivut joko perinteiseen tyyliin koodaamalla tai WordPress-sisällönhallintaohjelman avulla. Voimme siirtää nykyiset sivusi WordPress-alustalle, tehdä uudet sivut valmiiseen WordPress-sivupohjaan, jonka muokkaamme tarvittavilta osin, tai tehdä yrityksellesi kokonaan uudet sivut.

Toimivat verkkosivut kertovat yrityksesi tarinaa johdonmukaisesti. Viesti voi olla moniääninen, mutta sen ydin tukeutuu vahvasti yrityksesi arvoihin, visioon, missioon ja niistä johdettuun strategiaan. Sivujen visuaalinen ilme kertoo tekstien rinnalla siitä, miksi yrityksesi on olemassa, mitä se tekee ja miksi se on asiakkailleen paras kumppani. Aloitamme sivujen suunnittelun aina perehtymällä yritykseesi, sen tuotteisiin ja kilpailijoihin. Näiden pohjalta määrittelemme sivuston visuaalisen ilmeen ja rakenteen. Siirrämme valmiin sisällön sivuille ja tarvittaessa autamme päivittämään sitä tai tuottamaan kokonaan uutta. Verkkosivujen uudistaminen on hedelmällinen tilanne pohtia, kaipaako yrityksesi viesti terävöittämistä tai hienosäätöä. Tästä keskustelemme kanssasi mielellämme.

Verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen palveluprosessimme on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Kun sivustoon liittyvät luovat ja sisällölliset ratkaisut on lyöty lukkoon, on vuorossa niiden tekninen toteutus. Verkkosivujen suunnittelussa lähtökohtanamme on aina tavoiteltu käyttäjäkokemus sekä sivujen sisältö, mutta niiden taustalla kriittistä on sivujen turvallisuus, sujuva toiminta ilman merkittäviä viiveitä sekä vaivaton päivitettävyys ja muokattavuus. Tämän hoidamme aina yhtä ammattitaitoisesti. Toistamisenkin uhalla: olemmehan tehneet näitä hommia yli 20 vuotta.

Verkkosivuprojekti ei kuitenkaan pääty niiden julkaisemiseen. Paketin viimeistelee kattavat tuki- ja ylläpitopalvelumme. Varmistamme sivujesi sujuvan toiminnan ja tietoturvan sekä toteutamme niiden kattavan ja reaaliaikaisen analytiikan. Tarvittaessa hoidamme sivujesi ylläpidon kiinteään kuukausihintaan.